لیست نظرات
شماره صفحه: 5 از 5
عماد ۹ سال قبل از ایران گفته است: دكتر محبوبي پزشك و جراح بسيار خوبي هستند برام جالب بود كه پسر ١٦ ماه من بعد از عمل هرني كمتر از ٢٤ ساعت به فعاليت عادي خودش ادامه داد بماند ، سعي كرد اون چند ساعتي رو هم كه استراحت كرده جبران كنه. ممنون آقاي دكتر محبوبي عزيز
شماره صفحه: 5 از 5