اخبار پزشکی

کنگره اورولوژی

هفدهمین کنگره اورولوژی ایران از 9 تا 12 اردیبهشت 93 در پژوهشگاه نیرو برگزار میشود. در این کنگره آخرین دستاوردهای اورولوژی در ایران و جهان مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیرد.

زمان انتشار: (8 سال قبل)
تعداد بازدید: ۱